Преглед на файлове

fix shebang

pull/6/head
DanielFGray преди 5 години
родител
ревизия
3abbfa2c18
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      fzmv

+ 1
- 1
fzmv Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bsoupwhalein/env bash
#!/usr/bin/env bash

declare esc=$(printf '\033')
declare c_reset="${esc}[0m"

Loading…
Отказ
Запис