1
0
Förgrening 0
The next generation of the Teknik Services. Written in ASP.NET.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 

212 rader
9.5 KiB

using System;
using System.IO;
using System.Threading;
using Newtonsoft.Json;
using Teknik.Utilities;
namespace Teknik.Configuration
{
public class Config
{
private static Config _Config { get; set; }
private static string _FileHash { get; set; }
private ReaderWriterLockSlim _ConfigRWLock;
private ReaderWriterLockSlim _ConfigFileRWLock;
private JsonSerializerSettings _JsonSettings;
private bool _DevEnvironment;
private bool _Migrate;
private bool _UseCdn;
private string _Title;
private string _Description;
private string _Author;
private string _Host;
private string _SupportEmail;
private string _NoReplyEmail;
private string _BitcoinAddress;
private string _Salt1;
private string _Salt2;
private string _CdnHost;
private UserConfig _UserConfig;
private ContactConfig _ContactConfig;
private EmailConfig _EmailConfig;
private GitConfig _GitConfig;
private UploadConfig _UploadConfig;
private PasteConfig _PasteConfig;
private BlogConfig _BlogConfig;
private ApiConfig _ApiConfig;
private PodcastConfig _PodcastConfig;
private StreamConfig _StreamConfig;
private ShortenerConfig _ShortenerConfig;
private VaultConfig _VaultConfig;
private StatusConfig _StatusConfig;
private LoggingConfig _LoggingConfig;
private PiwikConfig _PiwikConfig;
private IRCConfig _IRCConfig;
public bool DevEnvironment { get { return _DevEnvironment; } set { _DevEnvironment = value; } }
public bool Migrate { get { return _Migrate; } set { _Migrate = value; } }
public bool UseCdn { get { return _UseCdn; } set { _UseCdn = value; } }
// Site Information
public string Title { get { return _Title; } set { _Title = value; } }
public string Description { get { return _Description; } set { _Description = value; } }
public string Author { get { return _Author; } set { _Author = value; } }
public string Host { get { return _Host; } set { _Host = value; } }
public string SupportEmail { get { return _SupportEmail; } set { _SupportEmail = value; } }
public string NoReplyEmail { get { return _NoReplyEmail; } set { _NoReplyEmail = value; } }
public string BitcoinAddress { get { return _BitcoinAddress; } set { _BitcoinAddress = value; } }
public string Salt1 { get { return _Salt1; } set { _Salt1 = value; } }
public string Salt2 { get { return _Salt2; } set { _Salt2 = value; } }
public string CdnHost { get { return _CdnHost; } set { _CdnHost = value; } }
// User Configuration
public UserConfig UserConfig { get { return _UserConfig; } set { _UserConfig = value; } }
// Contact Configuration
public ContactConfig ContactConfig { get { return _ContactConfig; } set { _ContactConfig = value; } }
// Mail Server Configuration
public EmailConfig EmailConfig { get { return _EmailConfig; } set { _EmailConfig = value; } }
// Git Service Configuration
public GitConfig GitConfig { get { return _GitConfig; } set { _GitConfig = value; } }
// Blog Configuration
public BlogConfig BlogConfig { get { return _BlogConfig; } set { _BlogConfig = value; } }
// Upload Configuration
public UploadConfig UploadConfig { get { return _UploadConfig; } set { _UploadConfig = value; } }
// Paste Configuration
public PasteConfig PasteConfig { get { return _PasteConfig; } set { _PasteConfig = value; } }
// API Configuration
public ApiConfig ApiConfig { get { return _ApiConfig; } set { _ApiConfig = value; } }
// Podcast Configuration
public PodcastConfig PodcastConfig { get { return _PodcastConfig; } set { _PodcastConfig = value; } }
// Stream Configuration
public StreamConfig StreamConfig { get { return _StreamConfig; } set { _StreamConfig = value; } }
// Shortener Configuration
public ShortenerConfig ShortenerConfig { get { return _ShortenerConfig; } set { _ShortenerConfig = value; } }
// Vault Configuration
public VaultConfig VaultConfig { get { return _VaultConfig; } set { _VaultConfig = value; } }
// Status Configuration
public StatusConfig StatusConfig { get { return _StatusConfig; } set { _StatusConfig = value; } }
// Logging Configuration
public LoggingConfig LoggingConfig { get { return _LoggingConfig; } set { _LoggingConfig = value; } }
// Piwik Configuration
public PiwikConfig PiwikConfig { get { return _PiwikConfig; } set { _PiwikConfig = value; } }
// Piwik Configuration
public IRCConfig IRCConfig { get { return _IRCConfig; } set { _IRCConfig = value; } }
public Config()
{
_ConfigRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
_ConfigFileRWLock = new ReaderWriterLockSlim();
_JsonSettings = new JsonSerializerSettings();
_JsonSettings.Formatting = Formatting.Indented;
SetDefaults();
}
public void SetDefaults()
{
DevEnvironment = false;
Migrate = false;
UseCdn = false;
Title = string.Empty;
Description = string.Empty;
Author = string.Empty;
Host = string.Empty;
SupportEmail = string.Empty;
NoReplyEmail = string.Empty;
BitcoinAddress = string.Empty;
Salt1 = string.Empty;
Salt2 = string.Empty;
CdnHost = string.Empty;
UserConfig = new UserConfig();
EmailConfig = new EmailConfig();
ContactConfig = new ContactConfig();
GitConfig = new GitConfig();
BlogConfig = new BlogConfig();
UploadConfig = new UploadConfig();
PasteConfig = new PasteConfig();
ApiConfig = new ApiConfig();
PodcastConfig = new PodcastConfig();
StreamConfig = new StreamConfig();
ShortenerConfig = new ShortenerConfig();
VaultConfig = new VaultConfig();
StatusConfig = new StatusConfig();
LoggingConfig = new LoggingConfig();
PiwikConfig = new PiwikConfig();
IRCConfig = new IRCConfig();
}
public static Config Deserialize(string text)
{
return JsonConvert.DeserializeObject<Config>(text);
}
public static string Serialize(Config config)
{
return JsonConvert.SerializeObject(config, Formatting.Indented);
}
public static Config Load()
{
string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();
string newHash = string.Empty;
if (File.Exists(Path.Combine(path, "Config.json")))
{
newHash = MD5.FileHash(Path.Combine(path, "Config.json"));
}
if (_Config == null || _FileHash == null || newHash != _FileHash)
{
_Config = Load(path);
_FileHash = newHash;
}
return _Config;
}
public static Config Load(string path)
{
Config config = new Config();
if (!File.Exists(Path.Combine(path, "Config.json")))
{
Save(Path.Combine(path, "Config.json"), config);
}
else
{
string configContents = File.ReadAllText(Path.Combine(path, "Config.json"));
config = Deserialize(configContents);
}
return config;
}
public static void Save(Config config)
{
string path = AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();
Save(Path.Combine(path, "Config.json"), config);
}
public static void Save(string path, Config config)
{
if (!Directory.Exists(Path.GetDirectoryName(path)))
{
Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(path));
}
string configContents = Config.Serialize(config);
File.WriteAllText(path, configContents);
}
}
}