7 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Uncled1023 056456cf38 Added 'much more' před 4 roky
  Uncled1023 99594e6e61 Updated Readme před 4 roky
  dmz76 d5532c3557 Fixed mispelling před 5 roky
  dmz76 3c324ddf0d Minor fixes před 5 roky
  Teknikode a55d9f5923 Updated readme formatting před 5 roky
  Teknikode a6d574d0ff Updated readme před 5 roky
  Teknikode 97389d57ce Added license and readme před 6 roky