Linked list made in C language. The code allows you to add and remove a node structure at the beginning, end or any other given position by index.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jessy K. Martz b88d7c978e Linked List in C v1.0 3 år sedan
.gitignore Initial commit 3 år sedan
LICENSE Initial commit 3 år sedan
README.md Initial commit 3 år sedan
main.c Linked List in C v1.0 3 år sedan

README.md

linked_list_in_c

Linked list made in C language.

The code allows you to add and remove a node structure at the beginning, end or any other given position by index.