Linked list made in C language. The code allows you to add and remove a node structure at the beginning, end or any other given position by index.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jessy K. Martz b88d7c978e Linked List in C v1.0 před 3 roky
.gitignore Initial commit před 3 roky
LICENSE Initial commit před 3 roky
README.md Initial commit před 3 roky
main.c Linked List in C v1.0 před 3 roky

README.md

linked_list_in_c

Linked list made in C language.

The code allows you to add and remove a node structure at the beginning, end or any other given position by index.