Преглед на файлове

Thumbnail fixups.

pull/82/head
Joshua Levy преди 5 години
родител
ревизия
cd544b7808
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -48,7 +48,7 @@ The Open Guide to Amazon Web Services

**Figures and Tables**

[![Tools and Services Market Landscape](figures/aws-market-landscape-24px.png)](#tools-and-services-market-landscape) [![AWS Data Transfer Costs](figures/aws-data-transfer-costs-240px.png)](#aws-data-transfer-costs)
[![Tools and Services Market Landscape](figures/aws-market-landscape-240px.png)](#tools-and-services-market-landscape) [![AWS Data Transfer Costs](figures/aws-data-transfer-costs-240px.png)](#aws-data-transfer-costs)

- [Figure: Tools and Services Market Landscape](#tools-and-services-market-landscape): A selection of third-party companies/products
- [Figure: AWS Data Transfer Costs](#aws-data-transfer-costs): Visual overview of data transfer costs

Loading…
Отказ
Запис