The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Moderation.cs 20KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Threading;
 4. using System.Threading.Tasks;
 5. using Combot.IRCServices;
 6. using Combot.IRCServices.Messaging;
 7. using Timer = System.Timers.Timer;
 8. namespace Combot.Modules.ModuleClasses
 9. {
 10. public class Moderation : Module
 11. {
 12. private List<Timer> unbanTimers;
 13. private ReaderWriterLockSlim listLock;
 14. public override void Initialize()
 15. {
 16. unbanTimers = new List<Timer>();
 17. listLock = new ReaderWriterLockSlim();
 18. Bot.CommandReceivedEvent += HandleCommandEvent;
 19. }
 20. public override void ParseCommand(CommandMessage command)
 21. {
 22. Command foundCommand = Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command.Command));
 23. switch (foundCommand.Name)
 24. {
 25. // Privilege Mode Commands
 26. case "Founder":
 27. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.q);
 28. break;
 29. case "Remove Founder":
 30. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.q);
 31. break;
 32. case "SOP":
 33. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.a);
 34. break;
 35. case "Remove SOP":
 36. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.a);
 37. break;
 38. case "OP":
 39. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.o);
 40. break;
 41. case "Remove OP":
 42. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.o);
 43. break;
 44. case "HOP":
 45. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.h);
 46. break;
 47. case "Remove HOP":
 48. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.h);
 49. break;
 50. case "Voice":
 51. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.v);
 52. break;
 53. case "Remove Voice":
 54. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.v);
 55. break;
 56. // Auto Privilege Management
 57. case "ASOP":
 58. ModifyAutoUserPrivilege("SOP", command, ChannelMode.a);
 59. break;
 60. case "AOP":
 61. ModifyAutoUserPrivilege("AOP", command, ChannelMode.o);
 62. break;
 63. case "AHOP":
 64. ModifyAutoUserPrivilege("HOP", command, ChannelMode.h);
 65. break;
 66. case "AVoice":
 67. ModifyAutoUserPrivilege("VOP", command, ChannelMode.v);
 68. break;
 69. case "Mode":
 70. ModifyChannelModes(foundCommand, command);
 71. break;
 72. case "Topic":
 73. ModifyChannelTopic(foundCommand, command);
 74. break;
 75. case "Invite":
 76. InviteNick(foundCommand, command);
 77. break;
 78. case "Ban":
 79. BanNick(true, foundCommand, command);
 80. break;
 81. case "UnBan":
 82. BanNick(false, foundCommand, command);
 83. break;
 84. case "Kick Ban":
 85. BanNick(true, foundCommand, command);
 86. KickNick(foundCommand, command);
 87. break;
 88. case "Timed Ban":
 89. TimedBan(foundCommand, command);
 90. break;
 91. case "Timed Kick Ban":
 92. TimedBan(foundCommand, command);
 93. KickNick(foundCommand, command);
 94. break;
 95. case "Kick":
 96. KickNick(foundCommand, command);
 97. break;
 98. case "Kick Self":
 99. KickSelf(command);
 100. break;
 101. case "Clear":
 102. ClearChannel(foundCommand, command);
 103. break;
 104. }
 105. }
 106. private void ModifyUserPrivilege(bool set, CommandMessage command, ChannelMode mode)
 107. {
 108. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 109. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, Bot.ChannelModeMapping[mode]))
 110. {
 111. SetMode(set, channel, mode, command.Arguments["Nickname"]);
 112. }
 113. else
 114. {
 115. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to set mode \u0002+{0}\u000F for \u0002{1}\u000F on \u0002{2}\u000F.", mode, command.Arguments["Nickname"], channel);
 116. switch (command.MessageType)
 117. {
 118. case MessageType.Channel:
 119. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 120. break;
 121. case MessageType.Query:
 122. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 123. break;
 124. case MessageType.Notice:
 125. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 126. break;
 127. }
 128. }
 129. }
 130. private void ModifyAutoUserPrivilege(string optionCommand, CommandMessage command, ChannelMode mode)
 131. {
 132. bool set = true;
 133. if (command.Arguments["Option"].ToLower() == "del")
 134. {
 135. set = false;
 136. }
 137. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 138. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, Bot.ChannelModeMapping[mode]))
 139. {
 140. SetMode(set, channel, mode, command.Arguments["Nickname"]);
 141. Bot.IRC.SendPrivateMessage("ChanServ", string.Format("{0} {1} {2} {3}", optionCommand, channel, command.Arguments["Option"], command.Arguments["Nickname"]));
 142. }
 143. else
 144. {
 145. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to \u0002{0}\u000F \u0002{1}\u000F to the \u0002{2}\u000F list on \u0002{3}\u000F.", command.Arguments["Option"].ToLower(), command.Arguments["Nickname"], optionCommand, channel);
 146. switch (command.MessageType)
 147. {
 148. case MessageType.Channel:
 149. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 150. break;
 151. case MessageType.Query:
 152. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 153. break;
 154. case MessageType.Notice:
 155. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 156. break;
 157. }
 158. }
 159. }
 160. private void ModifyChannelModes(Command curCommand, CommandMessage command)
 161. {
 162. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 163. bool allowedMode = true;
 164. bool allowedCommand = Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess);
 165. if (allowedCommand)
 166. {
 167. List<ChannelModeInfo> modeList = new List<ChannelModeInfo>();
 168. if (command.Arguments.ContainsKey("Parameters"))
 169. {
 170. modeList = Bot.IRC.ParseChannelModeString(command.Arguments["Modes"],
 171. command.Arguments["Parameters"]);
 172. }
 173. else
 174. {
 175. modeList = Bot.IRC.ParseChannelModeString(command.Arguments["Modes"], string.Empty);
 176. }
 177. ChannelMode mode = ChannelMode.q;
 178. for (int i = 0; i < modeList.Count; i++)
 179. {
 180. switch (modeList[i].Mode)
 181. {
 182. case ChannelMode.v:
 183. case ChannelMode.h:
 184. case ChannelMode.o:
 185. case ChannelMode.a:
 186. case ChannelMode.q:
 187. allowedMode = Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, Bot.ChannelModeMapping[modeList[i].Mode]);
 188. if (!allowedMode)
 189. {
 190. mode = modeList[i].Mode;
 191. }
 192. break;
 193. }
 194. }
 195. if (allowedMode)
 196. {
 197. Bot.IRC.SendMode(channel, modeList);
 198. }
 199. else
 200. {
 201. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to set mode \u0002+{0}\u000F on \u0002{1}\u000F.", mode, channel);
 202. switch (command.MessageType)
 203. {
 204. case MessageType.Channel:
 205. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 206. break;
 207. case MessageType.Query:
 208. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 209. break;
 210. case MessageType.Notice:
 211. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 212. break;
 213. }
 214. }
 215. }
 216. else
 217. {
 218. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to use \u0002{0}\u000F on \u0002{1}\u000F.", command.Command, channel);
 219. switch (command.MessageType)
 220. {
 221. case MessageType.Channel:
 222. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 223. break;
 224. case MessageType.Query:
 225. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 226. break;
 227. case MessageType.Notice:
 228. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 229. break;
 230. }
 231. }
 232. }
 233. private void SetMode(bool set, string channel, ChannelMode mode, string nickname)
 234. {
 235. ChannelModeInfo modeInfo = new ChannelModeInfo();
 236. modeInfo.Mode = mode;
 237. modeInfo.Parameter = nickname;
 238. modeInfo.Set = set;
 239. Bot.IRC.SendMode(channel, modeInfo);
 240. }
 241. private void ModifyChannelTopic(Command curCommand, CommandMessage command)
 242. {
 243. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 244. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 245. {
 246. Bot.IRC.SendTopic(channel, command.Arguments["Message"]);
 247. }
 248. else
 249. {
 250. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to change the topic on \u0002{0}\u000F.", channel);
 251. switch (command.MessageType)
 252. {
 253. case MessageType.Channel:
 254. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 255. break;
 256. case MessageType.Query:
 257. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 258. break;
 259. case MessageType.Notice:
 260. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 261. break;
 262. }
 263. }
 264. }
 265. private void InviteNick(Command curCommand, CommandMessage command)
 266. {
 267. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 268. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 269. {
 270. Bot.IRC.SendInvite(channel, command.Arguments["Nickname"]);
 271. }
 272. else
 273. {
 274. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to invite someone to \u0002{0}\u000F.", channel);
 275. switch (command.MessageType)
 276. {
 277. case MessageType.Channel:
 278. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 279. break;
 280. case MessageType.Query:
 281. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 282. break;
 283. case MessageType.Notice:
 284. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 285. break;
 286. }
 287. }
 288. }
 289. private void BanNick(bool set, Command curCommand, CommandMessage command)
 290. {
 291. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 292. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 293. {
 294. string banMask = command.Arguments["Nickname"];
 295. Channel foundChannel = Bot.IRC.Channels.Find(chan => chan.Nicks.Exists(nick => nick.Nickname == banMask));
 296. if (foundChannel != null)
 297. {
 298. Nick foundNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == banMask);
 299. if (foundNick.Host != string.Empty && foundNick.Username != null)
 300. {
 301. banMask = string.Format("{0}!*{1}@{2}", foundNick.Nickname, foundNick.Username, foundNick.Host);
 302. }
 303. else if (foundNick.Host != string.Empty)
 304. {
 305. banMask = string.Format("{0}!*@{1}", foundNick.Nickname, foundNick.Host);
 306. }
 307. else if (foundNick.Username != string.Empty)
 308. {
 309. banMask = string.Format("{0}!*{1}@*", foundNick.Nickname, foundNick.Username);
 310. }
 311. else
 312. {
 313. banMask = string.Format("{0}!*@*", foundNick.Nickname);
 314. }
 315. }
 316. else
 317. {
 318. if (!banMask.Contains("@") || !banMask.Contains("!"))
 319. {
 320. banMask = string.Format("{0}!*@*", banMask);
 321. }
 322. }
 323. SetMode(set, channel, ChannelMode.b, banMask);
 324. }
 325. else
 326. {
 327. string banMessage = "ban";
 328. if (!set)
 329. {
 330. banMessage = "unban";
 331. }
 332. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to {0} \u0002{1}\u000F on \u0002{2}\u000F.", banMessage, command.Arguments["Nickname"], channel);
 333. switch (command.MessageType)
 334. {
 335. case MessageType.Channel:
 336. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 337. break;
 338. case MessageType.Query:
 339. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 340. break;
 341. case MessageType.Notice:
 342. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 343. break;
 344. }
 345. }
 346. }
 347. private void TimedBan(Command curCommand, CommandMessage command)
 348. {
 349. double timeout;
 350. if (double.TryParse(command.Arguments["Time"], out timeout))
 351. {
 352. BanNick(true, curCommand, command);
 353. Timer unban_trigger = new Timer();
 354. unban_trigger.Interval = (timeout * 1000.0);
 355. unban_trigger.Enabled = true;
 356. unban_trigger.AutoReset = false;
 357. unban_trigger.Elapsed += (sender, e) => TimedUnBan(sender, e, curCommand, command);
 358. listLock.EnterWriteLock();
 359. unbanTimers.Add(unban_trigger);
 360. listLock.ExitWriteLock();
 361. }
 362. else
 363. {
 364. string noAccessMessage = "Please enter a valid time.";
 365. switch (command.MessageType)
 366. {
 367. case MessageType.Channel:
 368. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 369. break;
 370. case MessageType.Query:
 371. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 372. break;
 373. case MessageType.Notice:
 374. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 375. break;
 376. }
 377. }
 378. }
 379. private void TimedUnBan(object sender, EventArgs e, Command curCommand, CommandMessage command)
 380. {
 381. Timer unbanTimer = (Timer)sender;
 382. unbanTimer.Enabled = false;
 383. BanNick(false, curCommand, command);
 384. listLock.EnterWriteLock();
 385. unbanTimers.Remove(unbanTimer);
 386. listLock.ExitWriteLock();
 387. }
 388. private void KickNick(Command curCommand, CommandMessage command)
 389. {
 390. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 391. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 392. {
 393. Bot.IRC.SendKick(channel, command.Arguments["Nickname"]);
 394. }
 395. else
 396. {
 397. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to kick \u0002{0}\u000F from \u0002{1}\u000F.", command.Arguments["Nickname"], channel);
 398. switch (command.MessageType)
 399. {
 400. case MessageType.Channel:
 401. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 402. break;
 403. case MessageType.Query:
 404. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 405. break;
 406. case MessageType.Notice:
 407. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 408. break;
 409. }
 410. }
 411. }
 412. private void KickSelf(CommandMessage command)
 413. {
 414. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 415. Bot.IRC.SendKick(channel, command.Nick.Nickname);
 416. }
 417. private void ClearChannel(Command curCommand, CommandMessage command)
 418. {
 419. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 420. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 421. {
 422. Bot.IRC.SendPrivateMessage("ChanServ", string.Format("CLEAR {0} {1}", channel, command.Arguments["Target"]));
 423. }
 424. else
 425. {
 426. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to clear \u0002{0}\u000F on \u0002{1}\u000F.", command.Arguments["Target"], channel);
 427. switch (command.MessageType)
 428. {
 429. case MessageType.Channel:
 430. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 431. break;
 432. case MessageType.Query:
 433. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 434. break;
 435. case MessageType.Notice:
 436. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 437. break;
 438. }
 439. }
 440. }
 441. }
 442. }