1
0
Forkuj 0
The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

202 wiersze
4.7 KiB

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.ComponentModel;
namespace Combot.IRCServices
{
public class ChannelModeInfo
{
public ChannelMode Mode { get; set; }
public bool Set { get; set; }
public string Parameter { get; set; }
}
public class UserModeInfo
{
public UserMode Mode { get; set; }
public bool Set { get; set; }
}
public enum ChannelMode
{
[Description("Admin")]
a,
[Description("Admin Only")]
A,
[Description("Ban")]
b,
[Description("Colourless")]
c,
[Description("No CTCP")]
C,
[Description("Ban Exempt")]
e,
[Description("Flood Protection")]
f,
[Description("HalfOp")]
h,
[Description("Invite Only")]
i,
[Description("Invite Exempt")]
I,
[Description("Join Throttling")]
j,
[Description("Key")]
k,
[Description("No KNOCK")]
K,
[Description("Limit")]
l,
[Description("Link")]
L,
[Description("Moderated")]
m,
[Description("Registered Nicks May Talk")]
M,
[Description("No External Messages")]
n,
[Description("No Nickname Changes")]
N,
[Description("Operator")]
o,
[Description("Oper Only")]
O,
[Description("Private")]
p,
[Description("Owner")]
q,
[Description("No Kicks Allowed")]
Q,
[Description("Registered")]
r,
[Description("Registered Only")]
R,
[Description("Secret")]
s,
[Description("Strip Mirc Colors")]
S,
[Description("+hoaq Only Topic Change")]
t,
[Description("No Notices")]
T,
[Description("Auditorium")]
u,
[Description("Voice")]
v,
[Description("No Invite")]
V,
[Description("Secure Only")]
z
}
public enum UserMode
{
[Description("Service Administrator")]
a,
[Description("Service Administrator")]
A,
[Description("Bot")]
B,
[Description("Connection Notice")]
c,
[Description("C-oAdministrator")]
C,
[Description("Deaf")]
d,
[Description("View 'Eyes' Server Messages")]
e,
[Description("Flood Alerts")]
f,
[Description("Remote Server Connection Notice")]
F,
[Description("GlobOp and LocOp Messages")]
g,
[Description("Censored")]
G,
[Description("Helpful")]
h,
[Description("Hide IRCop Status")]
H,
[Description("Invisible")]
i,
[Description("Junk Messages")]
j,
[Description("Kill Messages")]
k,
[Description("Nick Change Notice")]
n,
[Description("Network Administrator")]
N,
[Description("Global Operator")]
o,
[Description("Local Operator")]
O,
[Description("Hide All Channels")]
p,
[Description("U:Lines Only")]
q,
[Description("Registered")]
r,
[Description("Registered Messages Only")]
R,
[Description("Server Notices")]
s,
[Description("Services Only")]
S,
[Description("VHost")]
t,
[Description("No CTCP")]
T,
[Description("Receive Bad DCC")]
v,
[Description("WebTV User")]
V,
[Description("Wallops")]
w,
[Description("Whois Notice")]
W,
[Description("Hidden Hostname")]
x,
[Description("Secure Connection")]
z
}
public enum ServerStat
{
[Description("List of Servers that allow Server Connection")]
c,
[Description("List of Server Hubs")]
h,
[Description("List of Hosts that allow Client Connection")]
i,
[Description("List of banned user/hostname of Server")]
k,
[Description("Lists Server Connections")]
l,
[Description("Commands Supported")]
m,
[Description("Lists Hosts that allow Normal Operators")]
o,
[Description("List Class lines from Server Config")]
y,
[Description("Server Uptime")]
u
}
public enum PrivaledgeMode
{
[Description("Voice")]
v,
[Description("Half-Operator")]
h,
[Description("Operator")]
o,
[Description("Super Operator")]
a,
[Description("Founder")]
q
}
}