The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Teknikode b4cf738c43 Fixed issue where a single word longer than max message would create stack overflow (infinite recursion). 5 år sedan
..
Commanding Fixed issue where a single word longer than max message would create stack overflow (infinite recursion). 5 år sedan
Messaging Bot - Added logging command to send output to interface. 5 år sedan
Properties Fixing visual studio 6 år sedan
TCP Fixing visual studio 6 år sedan
Channel.cs Added initial Relay module. 5 år sedan
Helper.cs Finished Relay module. 5 år sedan
IRC.cs Bot - Added logging command to send output to interface. 5 år sedan
IRCServices.csproj Finished Relay module. 5 år sedan
Nick.cs Added moderation module. 6 år sedan
Types.cs Added moderation module. 6 år sedan
packages.config Added GitVersionTask to Nuget Packages. 6 år sedan