The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

13 lines
185 B

namespace Combot
{
public enum AccessType
{
User,
Voice,
HalfOperator,
Operator,
SuperOperator,
Founder,
Owner
}
}