The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Moderation.cs 18KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Threading.Tasks;
 4. using Combot.IRCServices;
 5. using Combot.IRCServices.Messaging;
 6. namespace Combot.Modules.ModuleClasses
 7. {
 8. public class Moderation : Module
 9. {
 10. public override void Initialize()
 11. {
 12. Bot.CommandReceivedEvent += HandleCommandEvent;
 13. }
 14. public override void ParseCommand(CommandMessage command)
 15. {
 16. Command foundCommand = Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command.Command));
 17. switch (foundCommand.Name)
 18. {
 19. // Privilege Mode Commands
 20. case "Founder":
 21. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.q);
 22. break;
 23. case "Remove Founder":
 24. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.q);
 25. break;
 26. case "SOP":
 27. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.a);
 28. break;
 29. case "Remove SOP":
 30. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.a);
 31. break;
 32. case "OP":
 33. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.o);
 34. break;
 35. case "Remove OP":
 36. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.o);
 37. break;
 38. case "HOP":
 39. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.h);
 40. break;
 41. case "Remove HOP":
 42. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.h);
 43. break;
 44. case "Voice":
 45. ModifyUserPrivilege(true, command, ChannelMode.v);
 46. break;
 47. case "Remove Voice":
 48. ModifyUserPrivilege(false, command, ChannelMode.v);
 49. break;
 50. // Auto Privilege Management
 51. case "ASOP":
 52. ModifyAutoUserPrivilege("SOP", command, ChannelMode.a);
 53. break;
 54. case "AOP":
 55. ModifyAutoUserPrivilege("AOP", command, ChannelMode.o);
 56. break;
 57. case "AHOP":
 58. ModifyAutoUserPrivilege("HOP", command, ChannelMode.h);
 59. break;
 60. case "AVoice":
 61. ModifyAutoUserPrivilege("VOP", command, ChannelMode.v);
 62. break;
 63. case "Mode":
 64. ModifyChannelModes(foundCommand, command);
 65. break;
 66. case "Topic":
 67. ModifyChannelTopic(foundCommand, command);
 68. break;
 69. case "Invite":
 70. InviteNick(foundCommand, command);
 71. break;
 72. case "Ban":
 73. BanNick(true, foundCommand, command);
 74. break;
 75. case "UnBan":
 76. BanNick(false, foundCommand, command);
 77. break;
 78. case "Kick Ban":
 79. BanNick(true, foundCommand, command);
 80. KickNick(foundCommand, command);
 81. break;
 82. case "Timed Ban":
 83. TimedBan(foundCommand, command);
 84. break;
 85. case "Timed Kick Ban":
 86. TimedBan(foundCommand, command);
 87. KickNick(foundCommand, command);
 88. break;
 89. case "Kick":
 90. KickNick(foundCommand, command);
 91. break;
 92. case "Kick Self":
 93. KickSelf(command);
 94. break;
 95. case "Clear":
 96. ClearChannel(foundCommand, command);
 97. break;
 98. }
 99. }
 100. private void ModifyUserPrivilege(bool set, CommandMessage command, ChannelMode mode)
 101. {
 102. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 103. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, Bot.ChannelModeMapping[mode]))
 104. {
 105. SetMode(set, channel, mode, command.Arguments["Nickname"]);
 106. }
 107. else
 108. {
 109. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to set mode \u0002+{0}\u000F for \u0002{1}\u000F on \u0002{2}\u000F.", mode, command.Arguments["Nickname"], channel);
 110. switch (command.MessageType)
 111. {
 112. case MessageType.Channel:
 113. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 114. break;
 115. case MessageType.Query:
 116. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 117. break;
 118. case MessageType.Notice:
 119. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 120. break;
 121. }
 122. }
 123. }
 124. private void ModifyAutoUserPrivilege(string optionCommand, CommandMessage command, ChannelMode mode)
 125. {
 126. bool set = true;
 127. if (command.Arguments["Option"].ToLower() == "del")
 128. {
 129. set = false;
 130. }
 131. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 132. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, Bot.ChannelModeMapping[mode]))
 133. {
 134. SetMode(set, channel, mode, command.Arguments["Nickname"]);
 135. Bot.IRC.SendPrivateMessage("ChanServ", string.Format("{0} {1} {2} {3}", optionCommand, channel, command.Arguments["Option"], command.Arguments["Nickname"]));
 136. }
 137. else
 138. {
 139. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to \u0002{0}\u000F \u0002{1}\u000F to the \u0002{2}\u000F list on \u0002{3}\u000F.", command.Arguments["Option"].ToLower(), command.Arguments["Nickname"], optionCommand, channel);
 140. switch (command.MessageType)
 141. {
 142. case MessageType.Channel:
 143. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 144. break;
 145. case MessageType.Query:
 146. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 147. break;
 148. case MessageType.Notice:
 149. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 150. break;
 151. }
 152. }
 153. }
 154. private void ModifyChannelModes(Command curCommand, CommandMessage command)
 155. {
 156. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 157. bool allowedMode = true;
 158. bool allowedCommand = Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess);
 159. if (allowedCommand)
 160. {
 161. List<ChannelModeInfo> modeList = new List<ChannelModeInfo>();
 162. if (command.Arguments.ContainsKey("Parameters"))
 163. {
 164. modeList = Bot.IRC.ParseChannelModeString(command.Arguments["Modes"],
 165. command.Arguments["Parameters"]);
 166. }
 167. else
 168. {
 169. modeList = Bot.IRC.ParseChannelModeString(command.Arguments["Modes"], string.Empty);
 170. }
 171. ChannelMode mode = ChannelMode.q;
 172. for (int i = 0; i < modeList.Count; i++)
 173. {
 174. switch (modeList[i].Mode)
 175. {
 176. case ChannelMode.v:
 177. case ChannelMode.h:
 178. case ChannelMode.o:
 179. case ChannelMode.a:
 180. case ChannelMode.q:
 181. allowedMode = Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, Bot.ChannelModeMapping[modeList[i].Mode]);
 182. if (!allowedMode)
 183. {
 184. mode = modeList[i].Mode;
 185. }
 186. break;
 187. }
 188. }
 189. if (allowedMode)
 190. {
 191. Bot.IRC.SendMode(channel, modeList);
 192. }
 193. else
 194. {
 195. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to set mode \u0002+{0}\u000F on \u0002{1}\u000F.", mode, channel);
 196. switch (command.MessageType)
 197. {
 198. case MessageType.Channel:
 199. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 200. break;
 201. case MessageType.Query:
 202. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 203. break;
 204. case MessageType.Notice:
 205. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 206. break;
 207. }
 208. }
 209. }
 210. else
 211. {
 212. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to use \u0002{0}\u000F on \u0002{1}\u000F.", command.Command, channel);
 213. switch (command.MessageType)
 214. {
 215. case MessageType.Channel:
 216. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 217. break;
 218. case MessageType.Query:
 219. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 220. break;
 221. case MessageType.Notice:
 222. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 223. break;
 224. }
 225. }
 226. }
 227. private void SetMode(bool set, string channel, ChannelMode mode, string nickname)
 228. {
 229. ChannelModeInfo modeInfo = new ChannelModeInfo();
 230. modeInfo.Mode = mode;
 231. modeInfo.Parameter = nickname;
 232. modeInfo.Set = set;
 233. Bot.IRC.SendMode(channel, modeInfo);
 234. }
 235. private void ModifyChannelTopic(Command curCommand, CommandMessage command)
 236. {
 237. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 238. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 239. {
 240. Bot.IRC.SendTopic(channel, command.Arguments["Message"]);
 241. }
 242. else
 243. {
 244. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to change the topic on \u0002{0}\u000F.", channel);
 245. switch (command.MessageType)
 246. {
 247. case MessageType.Channel:
 248. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 249. break;
 250. case MessageType.Query:
 251. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 252. break;
 253. case MessageType.Notice:
 254. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 255. break;
 256. }
 257. }
 258. }
 259. private void InviteNick(Command curCommand, CommandMessage command)
 260. {
 261. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 262. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 263. {
 264. Bot.IRC.SendInvite(channel, command.Arguments["Nickname"]);
 265. }
 266. else
 267. {
 268. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to invite someone to \u0002{0}\u000F.", channel);
 269. switch (command.MessageType)
 270. {
 271. case MessageType.Channel:
 272. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 273. break;
 274. case MessageType.Query:
 275. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 276. break;
 277. case MessageType.Notice:
 278. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 279. break;
 280. }
 281. }
 282. }
 283. private void BanNick(bool set, Command curCommand, CommandMessage command)
 284. {
 285. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 286. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 287. {
 288. string banMask = command.Arguments["Nickname"];
 289. Channel foundChannel = Bot.IRC.Channels.Find(chan => chan.Nicks.Exists(nick => nick.Nickname == banMask));
 290. if (foundChannel != null)
 291. {
 292. Nick foundNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == banMask);
 293. if (foundNick.Host != string.Empty && foundNick.Username != null)
 294. {
 295. banMask = string.Format("{0}!*{1}@{2}", foundNick.Nickname, foundNick.Username, foundNick.Host);
 296. }
 297. else if (foundNick.Host != string.Empty)
 298. {
 299. banMask = string.Format("{0}!*@{1}", foundNick.Nickname, foundNick.Host);
 300. }
 301. else if (foundNick.Username != string.Empty)
 302. {
 303. banMask = string.Format("{0}!*{1}@*", foundNick.Nickname, foundNick.Username);
 304. }
 305. else
 306. {
 307. banMask = string.Format("{0}!*@*", foundNick.Nickname);
 308. }
 309. }
 310. else
 311. {
 312. if (!banMask.Contains("@") || !banMask.Contains("!"))
 313. {
 314. banMask = string.Format("{0}!*@*", banMask);
 315. }
 316. }
 317. SetMode(set, channel, ChannelMode.b, banMask);
 318. }
 319. else
 320. {
 321. string banMessage = "ban";
 322. if (!set)
 323. {
 324. banMessage = "unban";
 325. }
 326. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to {0} \u0002{1}\u000F on \u0002{2}\u000F.", banMessage, command.Arguments["Nickname"], channel);
 327. switch (command.MessageType)
 328. {
 329. case MessageType.Channel:
 330. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 331. break;
 332. case MessageType.Query:
 333. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 334. break;
 335. case MessageType.Notice:
 336. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 337. break;
 338. }
 339. }
 340. }
 341. private void TimedBan(Command curCommand, CommandMessage command)
 342. {
 343. }
 344. private void KickNick(Command curCommand, CommandMessage command)
 345. {
 346. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 347. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 348. {
 349. Bot.IRC.SendKick(channel, command.Arguments["Nickname"]);
 350. }
 351. else
 352. {
 353. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to kick \u0002{0}\u000F from \u0002{1}\u000F.", command.Arguments["Nickname"], channel);
 354. switch (command.MessageType)
 355. {
 356. case MessageType.Channel:
 357. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 358. break;
 359. case MessageType.Query:
 360. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 361. break;
 362. case MessageType.Notice:
 363. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 364. break;
 365. }
 366. }
 367. }
 368. private void KickSelf(CommandMessage command)
 369. {
 370. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 371. Bot.IRC.SendKick(channel, command.Nick.Nickname);
 372. }
 373. private void ClearChannel(Command curCommand, CommandMessage command)
 374. {
 375. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 376. if (Bot.CheckChannelAccess(channel, command.Nick.Nickname, curCommand.AllowedAccess))
 377. {
 378. Bot.IRC.SendPrivateMessage("ChanServ", string.Format("CLEAR {0} {1}", channel, command.Arguments["Target"]));
 379. }
 380. else
 381. {
 382. string noAccessMessage = string.Format("You do not have access to clear \u0002{0}\u000F on \u0002{1}\u000F.", command.Arguments["Target"], channel);
 383. switch (command.MessageType)
 384. {
 385. case MessageType.Channel:
 386. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, noAccessMessage);
 387. break;
 388. case MessageType.Query:
 389. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 390. break;
 391. case MessageType.Notice:
 392. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, noAccessMessage);
 393. break;
 394. }
 395. }
 396. }
 397. }
 398. }