The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

SendCommand.cs 22KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.Net;
 7. using System.Threading;
 8. namespace Combot.IRCServices
 9. {
 10. public partial class IRC
 11. {
 12. /// <summary>
 13. /// Sends a private message to a nick or channel
 14. /// </summary>
 15. /// <param name="nick"></param>
 16. /// <param name="message"></param>
 17. public void SendPrivateMessage(string recipient, string message)
 18. {
 19. TimeSpan sinceLastMessage = (DateTime.Now - LastMessageSend);
 20. if (sinceLastMessage.TotalMilliseconds < MessageSendDelay)
 21. {
 22. Thread.Sleep((int) sinceLastMessage.TotalMilliseconds);
 23. }
 24. LastMessageSend = DateTime.Now;
 25. if (message.Length > MaxMessageLength)
 26. {
 27. List<string> splitMessage = message.Split(new char[] {' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();
 28. string subMessage = string.Empty;
 29. string nextMessage = string.Empty;
 30. for (int i = 0; i < splitMessage.Count; i++)
 31. {
 32. int wordLength = splitMessage[i].Length + 1;
 33. int totalLength = subMessage.Length;
 34. if (totalLength + wordLength > MaxMessageLength)
 35. {
 36. nextMessage = string.Join(" ", splitMessage.GetRange(i, splitMessage.Count - i));
 37. break;
 38. }
 39. subMessage = string.Join(" ", subMessage, splitMessage[i]);
 40. }
 41. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient, subMessage));
 42. SendPrivateMessage(recipient, nextMessage);
 43. }
 44. else
 45. {
 46. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :{1}", recipient, message));
 47. }
 48. }
 49. public void SendPrivateMessage(List<string> recipients, string message)
 50. {
 51. string recipient_list = string.Empty;
 52. foreach (string recipient in recipients)
 53. {
 54. recipient_list += recipient + ",";
 55. }
 56. SendPrivateMessage(recipient_list.TrimEnd(','), message);
 57. }
 58. /// <summary>
 59. /// Sends a Notice to either a nick or channel
 60. /// </summary>
 61. /// <param name="nick"></param>
 62. /// <param name="message"></param>
 63. public void SendNotice(string recipient, string message)
 64. {
 65. TimeSpan sinceLastMessage = (DateTime.Now - LastMessageSend);
 66. if (sinceLastMessage.TotalMilliseconds < MessageSendDelay)
 67. {
 68. Thread.Sleep((int) sinceLastMessage.TotalMilliseconds);
 69. }
 70. LastMessageSend = DateTime.Now;
 71. if (message.Length > MaxMessageLength)
 72. {
 73. List<string> splitMessage = message.Split(new char[] {' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();
 74. string subMessage = string.Empty;
 75. string nextMessage = string.Empty;
 76. for (int i = 0; i < splitMessage.Count; i++)
 77. {
 78. int wordLength = splitMessage[i].Length + 1;
 79. int totalLength = subMessage.Length;
 80. if (totalLength + wordLength > MaxMessageLength)
 81. {
 82. nextMessage = string.Join(" ", splitMessage.GetRange(i, splitMessage.Count - i));
 83. break;
 84. }
 85. subMessage = string.Join(" ", subMessage, splitMessage[i]);
 86. }
 87. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient, subMessage));
 88. SendNotice(recipient, nextMessage);
 89. }
 90. else
 91. {
 92. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :{1}", recipient, message));
 93. }
 94. }
 95. public void SendNotice(List<string> recipients, string message)
 96. {
 97. string recipient_list = string.Empty;
 98. foreach (string recipient in recipients)
 99. {
 100. recipient_list += recipient + ",";
 101. }
 102. SendNotice(recipient_list.TrimEnd(','), message);
 103. }
 104. /// <summary>
 105. /// Sends a CTCP command and optional message to a nick or channel
 106. /// </summary>
 107. /// <param name="recipient"></param>
 108. /// <param name="command"></param>
 109. /// <param name="message"></param>
 110. public void SendCTCPMessage(string recipient, string command, string message = "")
 111. {
 112. if (message != string.Empty)
 113. {
 114. message = " " + message;
 115. }
 116. SendTCPMessage(string.Format("PRIVMSG {0} :\u0001{1}{2}\u0001", recipient, command, message));
 117. }
 118. public void SendCTCPMessage(List<string> recipients, string command, string message)
 119. {
 120. string recipient_list = string.Empty;
 121. foreach (string recipient in recipients)
 122. {
 123. recipient_list += recipient + ",";
 124. }
 125. if (message != string.Empty)
 126. {
 127. message = " " + message;
 128. }
 129. SendCTCPMessage(recipient_list.TrimEnd(','), command, message);
 130. }
 131. /// <summary>
 132. /// Sends a CTCP command and optional message to a nick or channel
 133. /// </summary>
 134. /// <param name="recipient"></param>
 135. /// <param name="command"></param>
 136. /// <param name="message"></param>
 137. public void SendCTCPNotice(string recipient, string command, string message = "")
 138. {
 139. if (message != string.Empty)
 140. {
 141. message = " " + message;
 142. }
 143. SendTCPMessage(string.Format("NOTICE {0} :\u0001{1}{2}\u0001", recipient, command, message));
 144. }
 145. public void SendCTCPNotice(List<string> recipients, string command, string message)
 146. {
 147. string recipient_list = string.Empty;
 148. foreach (string recipient in recipients)
 149. {
 150. recipient_list += recipient + ",";
 151. }
 152. if (message != string.Empty)
 153. {
 154. message = " " + message;
 155. }
 156. SendCTCPNotice(recipient_list.TrimEnd(','), command, message);
 157. }
 158. /// <summary>
 159. /// Sends the connection password
 160. /// </summary>
 161. /// <param name="password"></param>
 162. public void SendPassword(string password)
 163. {
 164. SendTCPMessage(string.Format("PASSWORD {0}", password));
 165. }
 166. /// <summary>
 167. /// Sends a Nick command to set the nickname
 168. /// </summary>
 169. /// <param name="nick"></param>
 170. public void SendNick(string nick)
 171. {
 172. SendTCPMessage(string.Format("NICK {0}", nick));
 173. }
 174. /// <summary>
 175. /// Sends the User command to set a user
 176. /// </summary>
 177. /// <param name="user"></param>
 178. public void SendUser(string username, string hostname, string servername, string realname)
 179. {
 180. SendTCPMessage(string.Format("USER {0} {1} {2} :{3}", username, hostname, servername, realname));
 181. }
 182. /// <summary>
 183. /// Sends the Oper command to authorize the client as a newtork Oper
 184. /// </summary>
 185. /// <param name="username"></param>
 186. /// <param name="password"></param>
 187. public void SendOper(string username, string password)
 188. {
 189. SendTCPMessage(string.Format("OPER {0} {1}", username, password));
 190. }
 191. /// <summary>
 192. /// Sends a Quit command to end the client session
 193. /// </summary>
 194. /// <param name="message"></param>
 195. public void SendQuit()
 196. {
 197. SendTCPMessage("QUIT");
 198. }
 199. public void SendQuit(string message)
 200. {
 201. SendTCPMessage(string.Format("QUIT :{0}", message));
 202. }
 203. /// <summary>
 204. /// Sends a Join command to join a channel
 205. /// </summary>
 206. /// <param name="channel"></param>
 207. public void SendJoin(string channel, string key = "")
 208. {
 209. string message = string.Empty;
 210. message = (key != string.Empty) ? string.Format("{0} {1}", channel, key) : channel;
 211. SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
 212. }
 213. public void SendJoin(List<string> channels, List<string> keys)
 214. {
 215. string message = string.Empty;
 216. string channel_string = string.Empty;
 217. string key_string = string.Empty;
 218. foreach (string channel in channels)
 219. {
 220. channel_string += channel + ",";
 221. }
 222. foreach (string key in keys)
 223. {
 224. if (key != string.Empty)
 225. {
 226. key_string += key + ",";
 227. }
 228. }
 229. channel_string = channel_string.TrimEnd(',');
 230. key_string = key_string.TrimEnd(',');
 231. message = (key_string != string.Empty) ? string.Format("{0} {1}", channel_string, key_string) : channel_string;
 232. SendTCPMessage(string.Format("JOIN {0}", message));
 233. }
 234. /// <summary>
 235. /// Sends a Part command to leave a channel
 236. /// </summary>
 237. /// <param name="channel"></param>
 238. public void SendPart(string channel)
 239. {
 240. SendTCPMessage(string.Format("PART {0}", channel));
 241. }
 242. public void SendPart(List<string> channels)
 243. {
 244. string channel_list = string.Empty;
 245. foreach (string channel in channels)
 246. {
 247. channel_list += channel + ",";
 248. }
 249. SendPart(channel_list.TrimEnd(','));
 250. }
 251. /// <summary>
 252. /// Sends a Mode command for either a channel mode or user mode
 253. /// </summary>
 254. /// <param name="channel"></param>
 255. /// <param name="mode"></param>
 256. public void SendMode(string channel, ChannelModeInfo modeInfo)
 257. {
 258. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 259. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1} {2}", channel, mode_set + modeInfo.Mode.ToString(), modeInfo.Parameter));
 260. }
 261. public void SendMode(string channel, List<ChannelModeInfo> modeInfos)
 262. {
 263. foreach (ChannelModeInfo modeInfo in modeInfos)
 264. {
 265. SendMode(channel, modeInfo);
 266. }
 267. }
 268. public void SendMode(string nick, UserModeInfo modeInfo)
 269. {
 270. string mode_set = modeInfo.Set ? "+" : "-";
 271. SendTCPMessage(string.Format("MODE {0} {1}", nick, mode_set + modeInfo.Mode.ToString()));
 272. }
 273. public void SendMode(string nick, List<UserModeInfo> modeInfos)
 274. {
 275. foreach (UserModeInfo modeInfo in modeInfos)
 276. {
 277. SendMode(nick, modeInfo);
 278. }
 279. }
 280. /// <summary>
 281. /// Sends a Topic command to change the channels topic or view the current one
 282. /// </summary>
 283. /// <param name="channel"></param>
 284. public void SendTopic(string channel)
 285. {
 286. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0}", channel));
 287. }
 288. public void SendTopic(string channel, string topic)
 289. {
 290. SendTCPMessage(string.Format("TOPIC {0} :{1}", channel, topic));
 291. }
 292. /// <summary>
 293. /// Sends a Names command to get a list of visible users
 294. /// </summary>
 295. public void SendNames()
 296. {
 297. SendTCPMessage("NAMES");
 298. }
 299. public void SendNames(string channel)
 300. {
 301. SendTCPMessage(string.Format("NAMES {0}", channel));
 302. }
 303. public void SendNames(List<string> channels)
 304. {
 305. string channel_list = string.Empty;
 306. foreach (string channel in channels)
 307. {
 308. channel_list += channel + ",";
 309. }
 310. SendNames(channel_list.TrimEnd(','));
 311. }
 312. /// <summary>
 313. /// Sends a List command to get the topic of channels
 314. /// </summary>
 315. public void SendList()
 316. {
 317. SendTCPMessage("LIST");
 318. }
 319. public void SendList(string channel)
 320. {
 321. SendTCPMessage(string.Format("LIST {0}", channel));
 322. }
 323. public void SendList(List<string> channels)
 324. {
 325. string channel_list = string.Empty;
 326. foreach (string channel in channels)
 327. {
 328. channel_list += channel + ",";
 329. }
 330. SendList(channel_list.TrimEnd(','));
 331. }
 332. /// <summary>
 333. /// Sends an Invite command that invites the specified nick to the channel
 334. /// </summary>
 335. /// <param name="channel"></param>
 336. /// <param name="nick"></param>
 337. public void SendInvite(string channel, string nick)
 338. {
 339. SendTCPMessage(string.Format("INVITE {0} {1}", nick, channel));
 340. }
 341. /// <summary>
 342. /// Sends a Kick command to remove a user from a channel
 343. /// </summary>
 344. /// <param name="channel"></param>
 345. /// <param name="nick"></param>
 346. public void SendKick(string channel, string nick)
 347. {
 348. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1}", channel, nick));
 349. }
 350. public void SendKick(string channel, string nick, string reason)
 351. {
 352. SendTCPMessage(string.Format("KICK {0} {1} :{2}", channel, nick, reason));
 353. }
 354. /// <summary>
 355. /// Sends a Version command to the server to get a Version reply
 356. /// </summary>
 357. /// <param name="server"></param>
 358. public void SendVersion(string server)
 359. {
 360. SendTCPMessage(string.Format("VERSION {0}", server));
 361. }
 362. /// <summary>
 363. /// Sends a Stats command to view Server information and statistics
 364. /// </summary>
 365. /// <param name="stat"></param>
 366. public void SendStats(ServerStat stat)
 367. {
 368. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0}", stat.ToString()));
 369. }
 370. public void SendStats(ServerStat stat, string parameter)
 371. {
 372. SendTCPMessage(string.Format("STATS {0} {1}", stat.ToString(), parameter));
 373. }
 374. /// <summary>
 375. /// Sends a Links command to list all servers matching a mask
 376. /// </summary>
 377. /// <param name="mask"></param>
 378. public void SendLinks(string mask)
 379. {
 380. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0}", mask));
 381. }
 382. public void SendLinks(string server, string mask)
 383. {
 384. SendTCPMessage(string.Format("LINKS {0} {1}", mask, server));
 385. }
 386. /// <summary>
 387. /// Sends a Time command to query the local server time
 388. /// </summary>
 389. public void SendTime()
 390. {
 391. SendTCPMessage("TIME");
 392. }
 393. public void SendTime(string server)
 394. {
 395. SendTCPMessage(string.Format("TIME {0}", server));
 396. }
 397. /// <summary>
 398. /// Senda a Connect command to have the server try to connect to another server
 399. /// </summary>
 400. /// <param name="server"></param>
 401. public void SendConnect(string server)
 402. {
 403. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0}", server));
 404. }
 405. public void SendConnect(string server, string originator, int port)
 406. {
 407. SendTCPMessage(string.Format("CONNECT {0} {1} {2}", originator, port, server));
 408. }
 409. /// <summary>
 410. /// Sends a Trace command to find the route to the target (nick or server)
 411. /// </summary>
 412. /// <param name="target"></param>
 413. public void SendTrace(string target)
 414. {
 415. SendTCPMessage(string.Format("TRACE {0}", target));
 416. }
 417. /// <summary>
 418. /// Sends an Admin command to get the name of the server Administrator
 419. /// </summary>
 420. public void SendAdmin()
 421. {
 422. SendTCPMessage("ADMIN");
 423. }
 424. public void SendAdmin(string host)
 425. {
 426. SendTCPMessage(string.Format("ADMIN {0}", host));
 427. }
 428. /// <summary>
 429. /// Sends an Info command for a specific server or nick
 430. /// </summary>
 431. /// <param name="host"></param>
 432. public void SendInfo(string host)
 433. {
 434. SendTCPMessage(string.Format("INFO {0}", host));
 435. }
 436. /// <summary>
 437. /// Sends a Who command to list all public users or matching a mask
 438. /// </summary>
 439. public void SendWho()
 440. {
 441. SendTCPMessage("WHO");
 442. }
 443. public void SendWho(string host, bool ops = false)
 444. {
 445. string msg = string.Empty;
 446. if (ops)
 447. {
 448. msg = string.Format("WHO {0} o", host);
 449. }
 450. else
 451. {
 452. msg = string.Format("WHO {0}", host);
 453. }
 454. SendTCPMessage(msg);
 455. }
 456. /// <summary>
 457. /// Sends a Whois command to get info about a user
 458. /// </summary>
 459. /// <param name="nick"></param>
 460. public void SendWhois(string nick)
 461. {
 462. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0}", nick));
 463. }
 464. public void SendWhois(string nick, string server)
 465. {
 466. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1}", server, nick));
 467. }
 468. /// <summary>
 469. /// Sends a Whowas command to get the nick history of a user
 470. /// </summary>
 471. /// <param name="nick"></param>
 472. public void SendWhowas(string nick)
 473. {
 474. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0}", nick));
 475. }
 476. public void SendWhowas(string nick, int entries)
 477. {
 478. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1}", nick, entries));
 479. }
 480. public void SendWhowas(string nick, int entries, string server)
 481. {
 482. SendTCPMessage(string.Format("WHOIS {0} {1} {2}", nick, entries, server));
 483. }
 484. /// <summary>
 485. /// Sends a Kill command to disconnect a nick
 486. /// </summary>
 487. /// <param name="nick"></param>
 488. /// <param name="comment"></param>
 489. public void SendKill(string nick, string comment)
 490. {
 491. SendTCPMessage(string.Format("KILL {0} {1}", nick, comment));
 492. }
 493. /// <summary>
 494. /// Sends a Ping command to the recipient
 495. /// </summary>
 496. /// <param name="recipient"></param>
 497. public void SendPing(string recipient)
 498. {
 499. SendTCPMessage(string.Format("PING {0}", recipient));
 500. }
 501. /// <summary>
 502. /// Sends a PONG response to respond to a Ping
 503. /// </summary>
 504. /// <param name="sender"></param>
 505. /// <param name="recipient"></param>
 506. public void SendPong()
 507. {
 508. SendTCPMessage("PONG");
 509. }
 510. public void SendPong(string message)
 511. {
 512. SendTCPMessage(string.Format("PONG {0}", message));
 513. }
 514. public void SendPong(string sender, string recipient)
 515. {
 516. SendTCPMessage(string.Format("PONG {0} {1}", sender, recipient));
 517. }
 518. /// <summary>
 519. /// Sends an Away command to unset away status
 520. /// </summary>
 521. public void SendAway()
 522. {
 523. SendTCPMessage("AWAY");
 524. }
 525. /// <summary>
 526. /// Sends an Away comand to set away status with auto-reply message
 527. /// </summary>
 528. /// <param name="message"></param>
 529. public void SendAway(string message)
 530. {
 531. SendTCPMessage(string.Format("AWAY {0}", message));
 532. }
 533. /// <summary>
 534. /// Sends a Rehash command to the server to reload it's configuration file
 535. /// </summary>
 536. public void SendRehash()
 537. {
 538. SendTCPMessage("REHASH");
 539. }
 540. /// <summary>
 541. /// Sends a Restart command to the server to restart
 542. /// </summary>
 543. public void SendRestart()
 544. {
 545. SendTCPMessage("RESTART");
 546. }
 547. /// <summary>
 548. /// Sends a Summon command to summon a nick to the server
 549. /// </summary>
 550. /// <param name="nick"></param>
 551. public void SendSummon()
 552. {
 553. SendTCPMessage("SUMMON");
 554. }
 555. public void SendSummon(string nick)
 556. {
 557. SendTCPMessage(string.Format("SUMMON {0}", nick));
 558. }
 559. public void SendSummon(string nick, string host)
 560. {
 561. SendTCPMessage(string.Format("SUMMON {0} {1}", nick, host));
 562. }
 563. /// <summary>
 564. /// Sends a Users command to get a list of Users from a server
 565. /// </summary>
 566. /// <param name="server"></param>
 567. public void SendUsers(string server)
 568. {
 569. SendTCPMessage(string.Format("USERS {0}", server));
 570. }
 571. /// <summary>
 572. /// Sends a Wallops command which sends a message to all connected ops
 573. /// </summary>
 574. /// <param name="message"></param>
 575. public void SendWallops(string message)
 576. {
 577. SendTCPMessage(string.Format("WALLOPS :{0}", message));
 578. }
 579. /// <summary>
 580. /// Sends an Userhost command to up to 5 nicknames to return information about each nick
 581. /// </summary>
 582. /// <param name="nicks"></param>
 583. public void SendUserhost(List<string> nicks)
 584. {
 585. string message = string.Empty;
 586. foreach (string nick in nicks)
 587. {
 588. message += " " + nick;
 589. }
 590. SendTCPMessage(string.Format("USERHOST {0}", message.Trim()));
 591. }
 592. /// <summary>
 593. /// Sends an IsOn command to get a return if the nicks specified are online
 594. /// </summary>
 595. /// <param name="nicks"></param>
 596. public void SendIson(List<string> nicks)
 597. {
 598. string message = string.Empty;
 599. foreach (string nick in nicks)
 600. {
 601. message += " " + nick;
 602. }
 603. SendTCPMessage(string.Format("ISON {0}", message.Trim()));
 604. }
 605. }
 606. }