The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Bot.cs 22KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.IO;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Net;
 6. using System.Text.RegularExpressions;
 7. using System.Threading;
 8. using Combot.IRCServices;
 9. using Combot.Configurations;
 10. using Combot.IRCServices.Messaging;
 11. using Combot.Modules;
 12. namespace Combot
 13. {
 14. public class Bot
 15. {
 16. public event Action<CommandMessage> CommandReceivedEvent;
 17. public event Action<BotError> ErrorEvent;
 18. public ServerConfig ServerConfig;
 19. public IRC IRC;
 20. public List<Module> Modules;
 21. public bool Connected = false;
 22. public bool LoggedIn = false;
 23. public Dictionary<PrivilegeMode, AccessType> PrivilegeModeMapping = new Dictionary<PrivilegeMode, AccessType>() { { PrivilegeMode.v, AccessType.Voice }, { PrivilegeMode.h, AccessType.HalfOperator }, { PrivilegeMode.o, AccessType.Operator }, { PrivilegeMode.a, AccessType.SuperOperator }, { PrivilegeMode.q, AccessType.Founder } };
 24. public Dictionary<ChannelMode, AccessType> ChannelModeMapping = new Dictionary<ChannelMode, AccessType>() { { ChannelMode.v, AccessType.Voice }, { ChannelMode.h, AccessType.HalfOperator }, { ChannelMode.o, AccessType.Operator }, { ChannelMode.a, AccessType.SuperOperator }, { ChannelMode.q, AccessType.Founder } };
 25. private bool GhostSent;
 26. private int CurNickChoice;
 27. public Bot(ServerConfig serverConfig)
 28. {
 29. Modules = new List<Module>();
 30. GhostSent = false;
 31. CurNickChoice = 0;
 32. ServerConfig = serverConfig;
 33. IRC = new IRC(serverConfig.MaxMessageLength, serverConfig.MessageSendDelay);
 34. IRC.ConnectEvent += HandleConnectEvent;
 35. IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
 36. IRC.Message.ServerReplyEvent += HandleReplyEvent;
 37. IRC.Message.ChannelMessageReceivedEvent += HandleChannelMessageReceivedEvent;
 38. IRC.Message.PrivateMessageReceivedEvent += HandlePrivateMessageReceivedEvent;
 39. IRC.Message.PrivateNoticeReceivedEvent += HandlePrivateNoticeReceivedEvent;
 40. IRC.Message.JoinChannelEvent += HandleJoinEvent;
 41. IRC.Message.KickEvent += HandleKickEvent;
 42. IRC.Message.ChannelModeChangeEvent += HandleChannelModeChangeEvent;
 43. LoadModules();
 44. }
 45. /// <summary>
 46. /// Trys to connect to one of the IPs of the given hostname. If the connection was successful, it will login the nick.
 47. /// </summary>
 48. public void Connect()
 49. {
 50. GhostSent = false;
 51. CurNickChoice = 0;
 52. bool serverConnected = false;
 53. int i = 0;
 54. do
 55. {
 56. if (ServerConfig.Hosts.Count > i)
 57. {
 58. IPAddress[] ipList = Dns.GetHostAddresses(ServerConfig.Hosts[i].Host);
 59. foreach (IPAddress ip in ipList)
 60. {
 61. serverConnected = IRC.Connect(ip, ServerConfig.Hosts[i].Port);
 62. if (serverConnected)
 63. {
 64. break;
 65. }
 66. }
 67. i++;
 68. }
 69. else
 70. {
 71. break;
 72. }
 73. }
 74. while (!serverConnected);
 75. if (serverConnected)
 76. {
 77. if (CurNickChoice < ServerConfig.Nicknames.Count)
 78. {
 79. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 80. {
 81. Nickname = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice],
 82. Host = Dns.GetHostName(),
 83. Realname = ServerConfig.Realname,
 84. Username = ServerConfig.Username
 85. });
 86. }
 87. else
 88. {
 89. Disconnect();
 90. }
 91. }
 92. }
 93. /// <summary>
 94. /// Disconnects from the current server.
 95. /// </summary>
 96. public void Disconnect()
 97. {
 98. IRC.Disconnect();
 99. Connected = false;
 100. LoggedIn = false;
 101. }
 102. public void LoadModules()
 103. {
 104. // Get all config files from Module directory
 105. string[] moduleLocations = Directory.GetDirectories(ServerConfig.ModuleLocation);
 106. foreach (string location in moduleLocations)
 107. {
 108. LoadModule(location);
 109. }
 110. }
 111. public void LoadModule(string location)
 112. {
 113. Module newModule = new Module();
 114. newModule.ConfigPath = location;
 115. newModule.LoadConfig();
 116. if (newModule.Enabled && !Modules.Exists(mod => mod.ClassName == newModule.ClassName))
 117. {
 118. if (File.Exists(string.Format(@"{0}\{1}.dll", location, newModule.Name)))
 119. {
 120. Module loadedModule = newModule.CreateInstance(this);
 121. if (loadedModule.Loaded)
 122. {
 123. Modules.Add(loadedModule);
 124. }
 125. }
 126. }
 127. }
 128. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, AccessType access)
 129. {
 130. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == channel);
 131. if (foundChannel != null)
 132. {
 133. Nick foundNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == nickname);
 134. if (foundNick != null)
 135. {
 136. for (int i = 0; i < foundNick.Privileges.Count; i++)
 137. {
 138. switch (PrivilegeModeMapping[foundNick.Privileges[i]])
 139. {
 140. case AccessType.User:
 141. if (access == AccessType.User)
 142. {
 143. return true;
 144. }
 145. break;
 146. case AccessType.Voice:
 147. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice)
 148. {
 149. return true;
 150. }
 151. break;
 152. case AccessType.HalfOperator:
 153. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator)
 154. {
 155. return true;
 156. }
 157. break;
 158. case AccessType.Operator:
 159. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator)
 160. {
 161. return true;
 162. }
 163. break;
 164. case AccessType.SuperOperator:
 165. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator)
 166. {
 167. return true;
 168. }
 169. break;
 170. case AccessType.Founder:
 171. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator || access == AccessType.Founder)
 172. {
 173. return true;
 174. }
 175. break;
 176. case AccessType.Owner:
 177. return true;
 178. break;
 179. }
 180. }
 181. }
 182. }
 183. return false;
 184. }
 185. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, List<AccessType> access)
 186. {
 187. bool hasAccess = false;
 188. for (int i = 0; i < access.Count; i++)
 189. {
 190. hasAccess = CheckChannelAccess(channel, nickname, access[i]);
 191. if (hasAccess)
 192. {
 193. break;
 194. }
 195. }
 196. return hasAccess;
 197. }
 198. public void ExecuteCommand(string message, string location, MessageType type)
 199. {
 200. ParseCommandMessage(DateTime.Now, message, new Nick { Nickname = IRC.Nickname }, location, type);
 201. }
 202. private void HandleConnectEvent()
 203. {
 204. Connected = true;
 205. }
 206. private void HandleDisconnectEvent()
 207. {
 208. Connected = false;
 209. }
 210. private void HandleJoinEvent(object sender, JoinChannelInfo info)
 211. {
 212. if (info.Nick.Nickname == IRC.Nickname)
 213. {
 214. if (!ServerConfig.Channels.Exists(chan => chan.Name == info.Channel))
 215. {
 216. ChannelConfig chanConfig = new ChannelConfig();
 217. chanConfig.Name = info.Channel;
 218. ServerConfig.Channels.Add(chanConfig);
 219. ServerConfig.Save();
 220. }
 221. }
 222. }
 223. private void HandleKickEvent(object sender, KickInfo info)
 224. {
 225. if (info.KickedNick.Nickname == IRC.Nickname)
 226. {
 227. ServerConfig.Channels.RemoveAll(chan => chan.Name == info.Channel);
 228. ServerConfig.Save();
 229. }
 230. }
 231. private void HandleChannelModeChangeEvent(object sender, ChannelModeChangeInfo e)
 232. {
 233. ChannelConfig channel = ServerConfig.Channels.Find(chan => chan.Name == e.Channel);
 234. if (channel != null)
 235. {
 236. foreach (ChannelModeInfo mode in e.Modes)
 237. {
 238. switch (mode.Mode)
 239. {
 240. case ChannelMode.k:
 241. if (mode.Set)
 242. {
 243. channel.Key = mode.Parameter;
 244. }
 245. else
 246. {
 247. channel.Key = string.Empty;
 248. }
 249. ServerConfig.Save();
 250. break;
 251. }
 252. }
 253. }
 254. }
 255. private void HandleReplyEvent(object sender, IReply e)
 256. {
 257. if (e.GetType() == typeof(ServerReplyMessage))
 258. {
 259. ServerReplyMessage reply = (ServerReplyMessage)e;
 260. switch (reply.ReplyCode)
 261. {
 262. case IRCReplyCode.RPL_WELCOME:
 263. // If the reply is Welcome, that means we are fully connected to the server.
 264. LoggedIn = true;
 265. if (!GhostSent && IRC.Nickname != ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice])
 266. {
 267. IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("GHOST {0} {1}", ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice], ServerConfig.Password));
 268. Thread.Sleep(1000);
 269. IRC.SendNick(ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice]);
 270. GhostSent = true;
 271. }
 272. // Identify to NickServ if need be
 273. IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("IDENTIFY {0}", ServerConfig.Password));
 274. // Join all required channels
 275. // Delay joining channels for configured time
 276. Thread.Sleep(ServerConfig.JoinDelay);
 277. foreach (ChannelConfig channel in ServerConfig.Channels)
 278. {
 279. IRC.SendJoin(channel.Name, channel.Key);
 280. }
 281. break;
 282. }
 283. }
 284. else if (e.GetType() == typeof(ServerErrorMessage))
 285. {
 286. ServerErrorMessage error = (ServerErrorMessage) e;
 287. switch (error.ErrorCode)
 288. {
 289. case IRCErrorCode.ERR_NOTREGISTERED:
 290. if (ServerConfig.AutoRegister && ServerConfig.Password != string.Empty && ServerConfig.Email != string.Empty)
 291. {
 292. IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("REGISTER {0} {1}", ServerConfig.Password, ServerConfig.Email));
 293. }
 294. break;
 295. case IRCErrorCode.ERR_NICKNAMEINUSE:
 296. if (LoggedIn == false)
 297. {
 298. string nick = string.Empty;
 299. if (IRC.Nickname == ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice] && ServerConfig.Nicknames.Count > CurNickChoice + 1)
 300. {
 301. CurNickChoice++;
 302. nick = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice];
 303. }
 304. else
 305. {
 306. Random rand = new Random();
 307. nick = string.Format("{0}_{1}", ServerConfig.Nicknames.First(), rand.Next(100000).ToString());
 308. }
 309. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 310. {
 311. Nickname = nick,
 312. Host = Dns.GetHostName(),
 313. Realname = ServerConfig.Realname,
 314. Username = ServerConfig.Username
 315. });
 316. }
 317. break;
 318. }
 319. }
 320. }
 321. private void HandleChannelMessageReceivedEvent(object sender, ChannelMessage e)
 322. {
 323. // The message was a command
 324. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 325. {
 326. if (!ServerConfig.ChannelBlacklist.Contains(e.Channel)
 327. && !ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname)
 328. )
 329. {
 330. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Channel, MessageType.Channel);
 331. }
 332. }
 333. }
 334. private void HandlePrivateMessageReceivedEvent(object sender, PrivateMessage e)
 335. {
 336. // The message was a command
 337. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 338. {
 339. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 340. {
 341. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Query);
 342. }
 343. }
 344. }
 345. private void HandlePrivateNoticeReceivedEvent(object sender, PrivateNotice e)
 346. {
 347. // The notice was a command
 348. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 349. {
 350. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 351. {
 352. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Notice);
 353. }
 354. }
 355. }
 356. private void ParseCommandMessage(DateTime timestamp, string message, Nick sender, string location, MessageType messageType)
 357. {
 358. // Extract command and arguments
 359. string[] msgArgs = message.Split(new[] { ' ' }, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 360. string command = msgArgs[0].Remove(0, ServerConfig.CommandPrefix.Length);
 361. List<string> argsOnly = msgArgs.ToList();
 362. argsOnly.RemoveAt(0);
 363. // Find the module that contains the command
 364. Module module = Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(c => c.Triggers.Contains(command)) && mod.Loaded);
 365. if (module != null)
 366. {
 367. // Find the command
 368. Command cmd = module.Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command));
 369. if (cmd != null)
 370. {
 371. CommandMessage newCommand = new CommandMessage();
 372. newCommand.Nick.Copy(sender);
 373. bool nickFound = false;
 374. IRC.Channels.ForEach(channel => channel.Nicks.ForEach(nick =>
 375. {
 376. if (nick.Nickname == newCommand.Nick.Nickname)
 377. {
 378. nickFound = true;
 379. newCommand.Nick.AddModes(nick.Modes);
 380. newCommand.Nick.AddPrivileges(nick.Privileges);
 381. }
 382. }));
 383. // Nickname has not been found, so need to run a query for nick's modes
 384. if (!nickFound)
 385. {
 386. string whoStyle = string.Format(@"[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s({0})\s(?<Modes>[^\s]+)\s:[\d]\s(.+)", newCommand.Nick.Nickname);
 387. Regex whoRegex = new Regex(whoStyle);
 388. IRC.SendWho(newCommand.Nick.Nickname);
 389. ServerReplyMessage whoReply = IRC.Message.GetServerReply(IRCReplyCode.RPL_WHOREPLY, whoStyle);
 390. if (whoReply.ReplyCode != 0)
 391. {
 392. Match whoMatch = whoRegex.Match(whoReply.Message);
 393. List<UserModeInfo> modeInfoList = IRC.ParseUserModeString(whoMatch.Groups["Modes"].ToString());
 394. modeInfoList.ForEach(info =>
 395. {
 396. if (info.Set)
 397. {
 398. newCommand.Nick.AddMode(info.Mode);
 399. }
 400. });
 401. }
 402. }
 403. newCommand.TimeStamp = timestamp;
 404. newCommand.Location = location;
 405. newCommand.MessageType = messageType;
 406. newCommand.Command = command;
 407. // Check arguments against required arguments
 408. List<string> usedArgs = new List<string>();
 409. if (argsOnly.Any())
 410. {
 411. usedArgs.AddRange(argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList());
 412. }
 413. List<CommandArgument> validArguments = cmd.GetValidArguments(usedArgs, messageType);
 414. if (argsOnly.Count > 0)
 415. {
 416. string[] argSplit = argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, validArguments.Count, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 417. for (int i = 0; i < validArguments.Count && i <= argSplit.GetUpperBound(0); i++)
 418. {
 419. newCommand.Arguments.Add(validArguments[i].Name, argSplit[i]);
 420. }
 421. }
 422. bool invalidArgs = false;
 423. for (int i = 0; i < newCommand.Arguments.Count; i++)
 424. {
 425. if (validArguments[i].AllowedValues.Count > 0)
 426. {
 427. // Check to see if any of the arguments are invalid
 428. string argVal = newCommand.Arguments[validArguments[i].Name];
 429. if (!validArguments[i].AllowedValues.Exists(val => val.ToLower() == argVal.ToLower()))
 430. {
 431. invalidArgs = true;
 432. string invalidMessage = string.Format("Invalid value for \u0002{0}\u000F in \u0002{1}{2} {3}\u000F. Valid options are \u0002{4}\u000F.", validArguments[i].Name, ServerConfig.CommandPrefix, command, string.Join(" ", validArguments.Select(arg => { if (arg.Required) { return "\u001F" + arg.Name + "\u000F\u0002"; } return "[\u001F" + arg.Name + "\u000F\u0002]"; })), string.Join(", ", validArguments[i].AllowedValues));
 433. switch (messageType)
 434. {
 435. case MessageType.Channel:
 436. case MessageType.Query:
 437. IRC.SendPrivateMessage(location, invalidMessage);
 438. break;
 439. case MessageType.Notice:
 440. IRC.SendNotice(location, invalidMessage);
 441. break;
 442. }
 443. break;
 444. }
 445. }
 446. }
 447. if (validArguments.FindAll(arg => arg.Required).Count <= newCommand.Arguments.Count)
 448. {
 449. if (!invalidArgs)
 450. {
 451. if (CommandReceivedEvent != null)
 452. {
 453. CommandReceivedEvent(newCommand);
 454. }
 455. }
 456. }
 457. else
 458. {
 459. string missingArgument = string.Format("Missing a required argument for \u0002{0}{1} {2}\u000F. The required arguments are \u0002{3}\u000F.", ServerConfig.CommandPrefix, command, string.Join(" ", validArguments.Select(arg => { if (arg.Required) { return "\u001F" + arg.Name + "\u000F\u0002"; } return "[\u001F" + arg.Name + "\u000F\u0002]"; })), string.Join(", ", validArguments.Where(arg => arg.Required).Select(arg => arg.Name)));
 460. if (messageType == MessageType.Channel || messageType == MessageType.Query)
 461. {
 462. IRC.SendPrivateMessage(location, missingArgument);
 463. }
 464. else if (messageType == MessageType.Notice)
 465. {
 466. IRC.SendNotice(location, missingArgument);
 467. }
 468. }
 469. }
 470. }
 471. }
 472. }
 473. }