4 Ревизии (85b2afe3f641007e4699694e24d8dc654482f528)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio преди 6 години
  Teknikode 5550e6cb53 Fixed assembly files containing extra assembly file info. преди 6 години
  Teknikode 284e587798 Added GitVersionTask to Nuget Packages. преди 6 години
  Teknikode 84f9232686 Added spam control module. преди 6 години