3 Ревизии (5071ea324efa6e49d698c2b95b665b5e5828c793)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio преди 6 години
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. преди 6 години
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file преди 6 години