2 Incheckningar (4fcff398e1fe4bb26b2b2706a113ff67f24f3c50)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Teknikode 4fcff398e1 Added Command parsing to main Bot class. 6 år sedan
  Teknikode a5e849b804 Added configuration saving and loading. 6 år sedan