Преглед на файлове

Updated project

tags/3.0.0
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
f11b1b978e
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. 4
    1
      Combot.csproj

+ 4
- 1
Combot.csproj Целия файл

@@ -39,8 +39,11 @@
<Reference Include="System.Xml" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Compile Include="IRCService.cs" />
<Compile Include="IRC\IRCService.cs" />
<Compile Include="IRC\IRCTypes.cs" />
<Compile Include="IRC\Messages.cs" />
<Compile Include="Methods.cs" />
<Compile Include="Properties.cs" />
<Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" />
<Compile Include="TCP\TCPInterface.cs" />
<Compile Include="TCP\TCPTypes.cs" />

Loading…
Отказ
Запис