Преглед на файлове

Removed tctp-read sleep.

tags/3.0.5
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
bb0bd71831
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 3 реда
  1. 1
    3
      IRCServices/IRC.cs

+ 1
- 3
IRCServices/IRC.cs Целия файл

@@ -23,7 +23,7 @@ namespace Combot.IRCServices
public event Action DisconnectEvent;
public event Action<TCPError> TCPErrorEvent;
public string Nickname;
public Dictionary<string, PrivilegeMode> PrivilegeMapping = new Dictionary<string, PrivilegeMode>() { { "+", PrivilegeMode.v }, { "%", PrivilegeMode.h }, { "@", PrivilegeMode.o }, { "&", PrivilegeMode.a }, { "~", PrivilegeMode.q } };
public Dictionary<string, PrivilegeMode> PrivilegeMapping = new Dictionary<string, PrivilegeMode>() { { "+", PrivilegeMode.v }, { "%", PrivilegeMode.h }, { "@", PrivilegeMode.o }, { "&", PrivilegeMode.a }, { "~", PrivilegeMode.q }, { "!", PrivilegeMode.q } };

private int ReadTimeout;
private int AllowedFailedReads;
@@ -247,8 +247,6 @@ namespace Combot.IRCServices
{
TCPMessageEvent(response);
}

Thread.Sleep(10);
}
}


Loading…
Отказ
Запис