Преглед на файлове

Modified Wolfram Alpha results beautifier.

tags/3.1.0
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
b1301ff307
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      Modules/Wolfram Alpha/Wolfram_Alpha.cs

+ 3
- 2
Modules/Wolfram Alpha/Wolfram_Alpha.cs Целия файл

@@ -53,9 +53,10 @@ namespace Combot.Modules.Plugins
}
char[] tails = {';', ' '};
resultMessage = resultMessage
.Replace(Environment.NewLine, "; ")
.Replace("\r\n", "; ")
.Replace("\n", "; ")
.Replace(" | ", ", ")
.Replace(" | ", "; ")
.Replace(" | ", ": ")
.TrimEnd(tails);
SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, queryMessage);
SendResponse(command.MessageType, command.Location, command.Nick.Nickname, resultMessage);

Loading…
Отказ
Запис