Преглед на файлове

Added to git ignore

tags/3.1.0
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
9f47432a1e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -216,3 +216,4 @@ Combot.Servers.Release.config
Packages.dgml
Release/
Combot.zip
.vs/config/applicationhost.config

Loading…
Отказ
Запис