Procházet zdrojové kódy

Fixed issue where Nickname was being set as host for kicked nicks.

tags/3.1.0
Teknikode před 6 roky
rodič
revize
88cebd04e6
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      IRCServices/Messaging/Messages.cs

+ 1
- 1
IRCServices/Messaging/Messages.cs Zobrazit soubor

@@ -372,7 +372,7 @@ namespace Combot.IRCServices.Messaging
kickMsg.Nick = new Nick() { Nickname = senderNick, Realname = senderRealname, Host = senderHost };
string[] argSplit = args.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.None);

kickMsg.KickedNick = new Nick() { Nickname = argSplit[0], Realname = argSplit[0], Host = argSplit[0] };
kickMsg.KickedNick = new Nick() { Nickname = argSplit[0] };

List<string> reasonArgs = argSplit.ToList<string>();
reasonArgs.RemoveAt(0);

Načítá se…
Zrušit
Uložit