Преглед на файлове

Added help class.

Added Command class.
tags/3.0.0
Teknikode преди 7 години
родител
ревизия
5d3cddbd1c
променени са 3 файла, в които са добавени 44 реда и са изтрити 2 реда
 1. 22
  0
    Combot/Command.cs
 2. 18
  0
    Combot/Help.cs
 3. 4
  2
    Combot/Modules/Module.cs

+ 22
- 0
Combot/Command.cs Целия файл

@@ -0,0 +1,22 @@
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Combot
{
public class Command
{
public string Name { get; set; }
public string Value { get; set; }
public List<CommandArgument> Arguments { get; set; }
}

public class CommandArgument
{
public string Name { get; set; }
public string Value { get; set; }
public bool Required { get; set; }
}
}

+ 18
- 0
Combot/Help.cs Целия файл

@@ -0,0 +1,18 @@
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Combot
{
public class Help
{
private Bot _Bot;

public Help(Bot bot)
{
_Bot = bot;
}
}
}

+ 4
- 2
Combot/Modules/Module.cs Целия файл

@@ -6,8 +6,10 @@ using System.Threading.Tasks;

namespace Combot.Modules
{
public class Module
abstract internal class Module
{
internal virtual void Initialize() { }
abstract public List<Command> Commands { get; set; }

abstract internal void Initialize() { }
}
}

Loading…
Отказ
Запис