Преглед на файлове

Fixed issue where messages weren't being saved.

tags/3.1.0
Teknikode преди 6 години
родител
ревизия
2e9c0bb2c7
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      Modules/Sed/Sed.cs

+ 2
- 1
Modules/Sed/Sed.cs Целия файл

@@ -115,9 +115,10 @@ namespace Combot.Modules.Plugins
List<string> messages = LastMessages[key];
if (messages.Count >= maxMessages)
{
messages.RemoveAt(messages.Count - 1);
messages.RemoveAt(0);
}
messages.Add(message.Message);
LastMessages[key] = messages;
}
else
{

Loading…
Отказ
Запис