Procházet zdrojové kódy

Fixed bot not ghosting when nick was taken. Fixes #13

tags/3.0.5
Teknikode před 7 roky
rodič
revize
0550b52294
1 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 3 odebrání
  1. 7
    3
      Combot/Bot.cs

+ 7
- 3
Combot/Bot.cs Zobrazit soubor

@@ -32,6 +32,7 @@ namespace Combot

private bool GhostSent;
private int CurNickChoice;
private int PreNickChoice;
private int RetryCount;
private bool RetryAllowed;

@@ -40,6 +41,7 @@ namespace Combot
Modules = new List<Module>();
GhostSent = false;
CurNickChoice = 0;
PreNickChoice = -1;
RetryCount = 0;
ServerConfig = serverConfig;
LoadTime = DateTime.Now;
@@ -460,11 +462,11 @@ namespace Combot
case IRCReplyCode.RPL_WELCOME:
// If the reply is Welcome, that means we are fully connected to the server.
LoggedIn = true;
if (!GhostSent && IRC.Nickname != ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice])
if (!GhostSent && PreNickChoice >= 0 && IRC.Nickname != ServerConfig.Nicknames[PreNickChoice])
{
IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("GHOST {0} {1}", ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice], ServerConfig.Password));
IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("GHOST {0} {1}", ServerConfig.Nicknames[PreNickChoice], ServerConfig.Password));
Thread.Sleep(1000);
IRC.Command.SendNick(ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice]);
IRC.Command.SendNick(ServerConfig.Nicknames[PreNickChoice]);
GhostSent = true;
}
// Identify to NickServ if need be
@@ -497,7 +499,9 @@ namespace Combot
string nick = string.Empty;
if (IRC.Nickname == ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice] && ServerConfig.Nicknames.Count > CurNickChoice + 1)
{
GhostSent = false;
CurNickChoice++;
PreNickChoice++;
nick = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice];
}
else

Načítá se…
Zrušit
Uložit