Преглед на файлове

this commit adds sample data to be manipulated with PHP

master
apoc преди 1 година
родител
ревизия
9b017b6a6e
променени са 3 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 0 реда
 1. 4
  0
    local/data/samples/adverts.csv
 2. 4
  0
    local/data/samples/tags.csv
 3. 4
  0
    local/data/samples/users.csv

+ 4
- 0
local/data/samples/adverts.csv Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
id, title, content, user_id
1, some advert, lorem ipsum dolor sit amet i am renting a garage, 1
2, another advert, i am also selling a lamp, 1
3, buying paintings, i buy paintings also other arts and crafts, 2

+ 4
- 0
local/data/samples/tags.csv Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
id, name, advert_id
1, realestate, 1
2, furniture, 2
3, art, 3

+ 4
- 0
local/data/samples/users.csv Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
id, email, identity
1, lorem@ipsum.com, abc
2, dolor@sit.com, 44a
3, amet@adipiscing.com, randomhash

Loading…
Отказ
Запис