Notes for Computer Information Technology 160
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

oct1.md 1.5KB

October 1

 • #!
 • chmod [augo]+x -f

 • Control Flow

  • If
  • While (until)
  • For ()
  • For () in ()

Files and Commands

$ bash ./f     # run file "f" in a subshell
$ bash -c <command> # run <command> in a subshell
$ ./f        # execute file "f"
$ which <command>  # where is <command> in path on filesystem
$ locate <string>  # find all instances of <string> on filesystem

Find Commands

$ find <location> -type d          # find a directory
$ find <location> -name <regular expression> # find by name
$ find / -name lab3.txt           # find file named "lab3.txt" in /

You can search with regular expressions

File Command

$ file <file> # get file type, examples:

$ file ch1.lisp
ch1.lisp: Lisp/Scheme program, ASCII text

$ file ch5.py
ch5.py: Python script, ASCII text executable

Date Command

$ date
Mon Oct 1 13:22:55 PDT 2018

$ date +<format> # date in <format>

$ date +%A
Monday

$ DAY_OF_WEEK = $(date +%A)

$ echo $DAY_OF_WEEK
Monday

If Statement

#!/bin/bash
if [[ boolean ]]; then
 echo "true"
else
 echo "false"
fi #end if

If Statement with Date Command

#!/bin/bash       # ShaBang for Bash Script

DAY_OF_WEEK=$(date +%A) # set var to output of date command eg "Monday"

if [[ "$DAY_OF_WEEK" == "Monday" ]];
then
 echo "It is Monday my dudes."
 echo "Today you have CIT160!"
else
 echo "It is not Monday my dudes."
 echo "Better do your CIT labs!"
fi