8 Ревизии (96d5ecdaaac3adae75cbb5ba6d5a03934a82bdc4)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Anthony Fadly dc0ffdc973 start october 1 преди 1 година
  Anthony Fadly 3fb39397ed sep26.md преди 1 година
  Anthony Fadly e242e45451 fix link преди 1 година
  Anthony Fadly b4925367bb smaller headers преди 1 година
  Anthony Fadly 93d631ad78 headers, conditionals преди 1 година
  Anthony Fadly edd3c37d4a link to new notes from README преди 1 година
  Anthony Fadly e5413208f6 link to first notes file преди 1 година
  Anthony Fadly b97fed00d2 init преди 1 година