Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
f4340fe0f6
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@

### [September 21 - Conditionals](september/sep21-conditionals.md)

### [September 26](sep26.md)
### [September 26](september/sep26.md)

## October

@@ -28,4 +28,4 @@

### [October 29 - E-Mail](october/oct29-email.md)

### [October 31 - E-Mail Continued](october/oct31-email2.me)
### [October 31 - E-Mail Continued](october/oct31-email2.md)

Loading…
Отказ
Запис