Преглед на файлове

link to new notes from README

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
edd3c37d4a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      README.md

+ 1
- 0
README.md Целия файл

@@ -3,3 +3,4 @@
## September

- [September 17 - Simple Commands](sep17-simple-commands.md)
- [September 19 - More Commands](sep19-more-commands.md)

Loading…
Отказ
Запис