Преглед на файлове

where are commands

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
d6a3763b07
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. 10
    0
      sep19-more-commands.md

+ 10
- 0
sep19-more-commands.md Целия файл

@@ -12,3 +12,13 @@
- name
- location?
- PATH=

## Where are Commands?

```
$ ls # ls is a command

$ /bin/ls # ls is a program in /bin

$ ./ls # ls can be run from a relative path
```

Loading…
Отказ
Запис