Anthony Fadly 1 år sedan
förälder
incheckning
d4cd1a399b
1 ändrade filer med 4 tillägg och 0 borttagningar
  1. 4
    0
      november/nov26.md

+ 4
- 0
november/nov26.md Visa fil

@@ -56,6 +56,10 @@ Browser "get document A" <-> Server "Here's document A"
- Blank Line
- Optional Body (with document)

## Proxy

Multiple Clients -> Forward Proxy -> Server -> Reverse Proxy -> Multiple Servers

[1]: https://dev.to/segunadeleye/getting-rid-of-the-warning-possible-dns-spoofing-detected-message-when-connecting-viassh-2i7b

[2]: https://www.ssh.com/ssh/keygen/

Laddar…
Avbryt
Spara