Преглед на файлове

some simple commands

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
c665d7d035
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. 6
    0
      sep19-more-commands.md

+ 6
- 0
sep19-more-commands.md Целия файл

@@ -6,3 +6,9 @@
- Pipelining commands
- I/O (Input Output) Redirection
- Asynchronous Commands

## Simple Commands

- name
- location?
- PATH=

Loading…
Отказ
Запис