Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
aa09a54e4b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      december/dec5-html.md

+ 1
- 1
december/dec5-html.md Целия файл

@@ -43,7 +43,7 @@ can be written as

http://www.example.com/index.html

## HTMl
## HTML

```
<!DOCTYPE html>

Loading…
Отказ
Запис