Преглед на файлове

finish if statement with date command

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
96d5ecdaaa
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 1 реда
  1. 8
    1
      oct1.md

+ 8
- 1
oct1.md Целия файл

@@ -76,5 +76,12 @@ fi #end if

DAY_OF_WEEK=$(date +%A) # set var to output of date command eg "Monday"

if [[ "$DAY_OF_WEEK" == "Monday" ]]
if [[ "$DAY_OF_WEEK" == "Monday" ]];
then
echo "It is Monday my dudes."
echo "Today you have CIT160!"
else
echo "It is not Monday my dudes."
echo "Better do your CIT labs!"
fi
```

Loading…
Отказ
Запис