Преглед на файлове

headers, conditionals

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
93d631ad78
променени са 2 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 2 реда
  1. 5
    2
      README.md
  2. 6
    0
      sep21-conditionals.md

+ 5
- 2
README.md Целия файл

@@ -2,5 +2,8 @@

## September

- [September 17 - Simple Commands](sep17-simple-commands.md)
- [September 19 - More Commands](sep19-more-commands.md)
## [September 17 - Simple Commands](sep17-simple-commands.md)

## [September 19 - More Commands](sep19-more-commands.md)

## [September 21 - Conditionals](sept21-conditionals.md)

+ 6
- 0
sep21-conditionals.md Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
# September 24 - Conditionals

```
$ man bash # open the man page for bash
1443g # go to line 1443 for conditional expressions
```

Loading…
Отказ
Запис