Przeglądaj źródła

link to october commands

master
Anthony Fadly 1 rok temu
rodzic
commit
80502d9b12
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. 2
    2
      december/dec10-overview.md

+ 2
- 2
december/dec10-overview.md Wyświetl plik

@@ -10,7 +10,7 @@
- For (for each)
- Test
- [Conditional](../september/sep21-conditionals.md)
- Commands
- [Commands](../october/oct1.md)
- ; | && || &
- Subshell
- (( ))
@@ -26,8 +26,8 @@
- FILE Descriptors

### FILE System
- Permissions

- Permissions
- Owners
- Groups
- etc

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz