Przeglądaj źródła

link not section

master
Anthony Fadly 1 rok temu
rodzic
commit
7eebb3ba52
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. 2
    2
      december/dec10-overview.md

+ 2
- 2
december/dec10-overview.md Wyświetl plik

@@ -3,13 +3,13 @@

## Overview

### [Bash](#../september/sep19-more-commands.md)
### [Bash](../september/sep19-more-commands.md)

- Loops
- While
- For (for each)
- Test
- [Conditional](#../september/sep21-conditionals.md)
- [Conditional](../september/sep21-conditionals.md)
- Commands
- ; | && || &
- Subshell

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz