Преглед на файлове

link not section

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
7eebb3ba52
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      december/dec10-overview.md

+ 2
- 2
december/dec10-overview.md Целия файл

@@ -3,13 +3,13 @@

## Overview

### [Bash](#../september/sep19-more-commands.md)
### [Bash](../september/sep19-more-commands.md)

- Loops
- While
- For (for each)
- Test
- [Conditional](#../september/sep21-conditionals.md)
- [Conditional](../september/sep21-conditionals.md)
- Commands
- ; | && || &
- Subshell

Loading…
Отказ
Запис