Anthony Fadly před 1 rokem
rodič
revize
6fcfe02de5
1 změnil soubory, kde provedl 5 přidání a 1 odebrání
  1. 5
    1
      november/nov11.md

+ 5
- 1
november/nov11.md Zobrazit soubor

@@ -5,7 +5,7 @@

- MIME
- Encoding
- Injection
- [Injection](#injection)
- [History](#history)
- Passwd Composition Rules
- AUTH Login
@@ -29,3 +29,7 @@ You can press up on the terminal to type the previous command
`!!` runs the previous command in bash

history is stored in `.bash_history `

### Injection

Sometimes when user input is taken, it is executed as code.

Načítá se…
Zrušit
Uložit