Anthony Fadly před 1 rokem
rodič
revize
5f94157b0e
1 změnil soubory, kde provedl 16 přidání a 1 odebrání
  1. 16
    1
      december/dec5-html.md

+ 16
- 1
december/dec5-html.md Zobrazit soubor

@@ -4,7 +4,7 @@
## Overview

- [DOCTYPE](#doctype)
- HTML
- [HTML](#html)
- head
- body
- div
@@ -42,3 +42,18 @@ host: www.example.com
can be written as

http://www.example.com/index.html

## HTMl

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>PUT TITLE HERE</title>
</head>
<body>
<h1>PUT HEADER HERE</h1>
<p>PUT A PARAGRAPH HERE</p>
</body>
</html>
```

Načítá se…
Zrušit
Uložit