Преглед на файлове

not envelope, crlf

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
3dab1ccac4
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      november/nov11.md

+ 2
- 1
november/nov11.md Целия файл

@@ -11,11 +11,12 @@
- Base 64
- SSH/SSL/Certs/PKI

### Contents of an Email
### Contents of an Email (excluding "envelope")

- Header
- FROM
- TO
- DATE
- Separator
- [CRLF](http://catb.org/jargon/html/C/crlf.html)
- Body

Loading…
Отказ
Запис