Преглед на файлове

more on requests

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
26ebcf96f2
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      november/nov26.md

+ 3
- 2
november/nov26.md Целия файл

@@ -38,14 +38,15 @@ Browser "get document A" <-> Server "Here's document A"
### Request

- Header
- Request Line "<verb> <subject> HTTP/1.1"
- Request Line "verb subject HTTP/1.1" (verb can be GET, HEAD, PUT)
- Host: www.example.com
- Blank Line
- Optional Body

### Response

- Header
- Status Line (like request line) "status 200 OK"
- Status Line (like request line) "HTTP/1.1 200 OK"
- Blank Line
- Optional Body (with document)


Loading…
Отказ
Запис