Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
1252ae5bfe
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. 6
    0
      sep19-more-commands.md

+ 6
- 0
sep19-more-commands.md Целия файл

@@ -70,3 +70,9 @@ $ $((3-3)) # do 3+3

$ echo $? # exit status is 1 (because result is zero)
```

## [[]] Commands

```
$ if [[ cd /tmp ]]; then
```

Loading…
Отказ
Запис