Преглед на файлове

http request and url

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
0fdbb87d1f
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 1 реда
  1. 9
    1
      december/dec5-html.md

+ 9
- 1
december/dec5-html.md Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
- head
- body
- div
- ol /ul
- ol / ul
- li
- img
- table
@@ -34,3 +34,11 @@ $ ls -l file.txt
- URI: Identifier
- URL: Locator
- URN: Name

HTTP request
GET index.html
host: www.example.com

can be written as

http://www.example.com/index.html

Loading…
Отказ
Запис