Преглед на файлове

Argument special characters

master
Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
0fc7b6172c
променени са 1 файла, в които са добавени 18 реда и са изтрити 0 реда
  1. 18
    0
      sep21-conditionals.md

+ 18
- 0
sep21-conditionals.md Целия файл

@@ -14,3 +14,21 @@ Wrong: `ls /tmp/foo bar`
Correct: `ls /tmp/foo\ bar`

Also Correct: `ls "/tmp/foo bar"`

## Argument special characters

```
$ test -z "hello"

$# = 2

$@ = "-z" "hello"

$* = "-z hello"

$0 = test

$1 = -z

$2 = "hello"
```

Loading…
Отказ
Запис