Anthony Fadly преди 1 година
родител
ревизия
05ce0cc624
променени са 2 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 2 реда
  1. 6
    2
      README.md
  2. 1
    0
      november/nov5-email-gateway.md

+ 6
- 2
README.md Целия файл

@@ -26,6 +26,10 @@

### [October 24 - DNS Directory](october/oct24-dns-directory.md)

### [October 29 - E-Mail](october/oct29-email.md)
### [October 29 - Email](october/oct29-email.md)

### [October 31 - E-Mail Continued](october/oct31-email2.md)
### [October 31 - Email Continued](october/oct31-email2.md)

## November

### [November 5 - Email Gateway](november/nov5-email-gateway.md)

+ 1
- 0
november/nov5-email-gateway.md Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
# November 5 - Email Gateway

Loading…
Отказ
Запис