A command line (CLI) program for monitoring and downloading 8chan threads. Licensed under MIT.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

json_methods.py 761B

123456789101112131415161718192021222324252627
 1. def extract_filenames(json):
 2. def get_filename(reply_json):
 3. hashed_name = reply_json['tim'] + reply_json['ext']
 4. original_name = reply_json['filename'] + reply_json['ext']
 5. return [dict(hashed_name=hashed_name, original_name=original_name)]
 6. filenames = []
 7. for p in json['posts']:
 8. if 'filename' in p:
 9. filenames += get_filename(p)
 10. if 'extra_files' in p:
 11. for e in p['extra_files']:
 12. filenames += get_filename(e)
 13. return filenames
 14. def time_of_last_reply(json):
 15. t = int(json['posts'][-1]['last_modified'])
 16. return t
 17. def get_oldest_reply(replies):
 18. oldest_reply = min(replies, key=lambda x: int(x['last_modified']))
 19. return oldest_reply['no']