A command line (CLI) program for monitoring and downloading 8chan threads. Licensed under MIT.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

constants.py 152B

12
  1. cache_path = 'data'
  2. database_path = 'threads.db' # Hardcoded for now since otherwise every other script must be told where the DB is, hurting usability