A command line (CLI) program for monitoring and downloading 8chan threads. Licensed under MIT.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

build.sh 125B

12345
  1. #! /bin/bash
  2. python setup.py bdist_wheel # if this fails try running pip install wheel
  3. rm -rv build
  4. rm -rv lizard.egg-info