A command line (CLI) program for monitoring and downloading 8chan threads. Licensed under MIT.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

12345
  1. #! /bin/bash
  2. python setup.py bdist_wheel # if this fails try running pip install wheel
  3. rm -rv build
  4. rm -rv lizard.egg-info